Начало / Данъчно представителство

 Данъчно представителство

Извършвате данъчно облагаеми операции в няколко европейски държави? Вие сте дружество за международен транспорт; извършвате каботажни операции в чужди държави? Вие сте дружество с централа извън Европейския съюз (Китай, Индия, Австралия и др.), но продавате услуги или продукти в Европейския съюз?

Ако отговорът ви на някой от тези въпроси е “Да”, свържете се с нас! В зависимост от различни критерии (вашата националност, националността на вашите клиенти, държавите, в които имате данъчно облагаеми операции и др.) е възможно да се нуждаете от данъчен представител или данъчен агент.

Ако вашата компания е базирана в Европейския съюз, данъчният агент ще отговаря за подаването на вашите декларации в държавата, в която извършвате продажбите си, както и за уреждането на вашите плащания за ДДС чрез подаването на месечни или тримесечни искания.

Ако сте чуждестранно дружество, вашият данъчен представител ще отговаря заедно с вас пред данъчните власти и за плащанията за ДДС от името на вашето дружество, ако такива са дължими.

NEGOMETAL е данъчен агент или данъчен представител на много европейски и чуждестранни дружества. Ние декларираме такива дружества във Франция, Испания, Португалия, Словения, Италия и Белгия директно или чрез агентите. Ние поемаме обработката на всички данъчни искания, които са необходими за тези дружества.

Присъединете се към тях като поискате нашите услуги! Нашият екип от специалисти по данъчно представителство във всички европейски държави очаква вашето обаждане.

Ако сте компания за сухопътен превоз с голям брой каботажни операции в дадена европейска държава, вие може да сте законово задължен да учредите или създадете дъщерно дружество.. Ние можем да анализираме тази възможност за вас и ако е необходимо, да ви свържем със счетоводители, адвокати и други професионалисти, които са необходими за учредяването на дружество.

Нашата сертификация по ISO 9001:2000 е гаранция за ефективността на нашите методи на работа във връзка с данъчното представителство.

Вашите лица за контакт  : Всички екипи в цяла Европа, contact@negometal.com