Начало / Карти за горива

 Карти за горива

Освен карти за плащане на такси, NEGOMETAL предоставя и карти за горива / карти за дизелово гориво.

Предимствата от използването на NEGOMETAL за вашите карти за горива са:

  • Не е необходима гаранция за издаването на C2A карта.
  • Мрежата е базирана в стратегически държави: Испания, Австрия, Чешката република, Германия, Белгия, Словения, Франция, Люксембург, Холандия и др.
  • Специализирани сервизи за камиони.
  • Цени, които са адаптирани спрямо вашето потребление.
  • Срокове за плащане.
  • Нетно фактуриране за избягване плащането на ДДС
  • Кредитна застраховка за избягване на банкови гаранции (изисква потвърждение от застрахователите на компанията за горива).
  • Един единствен договор, говорят на вашия език, действат като връзка между вас и международните станции за горива.

Вашите лица за контакт : Всички екипи в цяла Европа, contact@negometal.com