Telepass (Италия)

В. Какво представлява Telepass?
Това е бордово устройство Onboard Untit (OBU), което позволява електронното плащане на италианските такси за магистрали.

В. Какви са предимствата?
Тя ви дава възможност за достъп до запазени бързи коридори; камионите не трябва да спират при будките за плащане на такси.

Също така, както и при Viacard, и благодарение на нашето партньорство, NEGOMETAL ще ви осигури достъп до намалени цени още от първата такса и за всяко количество платени такси. Като член на този консорциум вие ще можете да се възползвате от едни и същи процентни отстъпки за 1 или за 2,000 камиона. Независимо от твърденията на нашите конкуренти, тези отстъпки не могат да достигнат до 30%. Ставката се движи около 10% за последните няколко години. Чрез NEGOMETAL вие ще можете да ползвате тези намалени цени без никакви допълнителни такси.

В. Какви са ограниченията с Telepass?
За да получите Telepass трябва да имате едновременно и Viacard. Наемният разход е малък, едва 1.03 евро на месец.

В. Мога ли да си възстановя ДДС от платените италиански такси?
NEGOMETALще ви изпраща месечна фактура, която ще ви позволи да си възстановите италианския ДДС автоматично.

В. Трябва ли да предоставя банкова гаранция?
Нашата система за кредитно застраховане ще ви помогне да избегнете изискването за предоставяне на банкови гаранции. Само трябва да бъдете приети от нашата застрахователна компания. Дори ако случаят не е такъв, ние можем да ви помогнем да намерите най-доброто решение, за да получите вашата Telepass.

Вашите лица за контакт : Всички екипи в цяла Европа, contact@negometal.com