Viacard (Италия)

В Италия таксите за магистрали се плащат с Viacard!

IИталианските магистрали често се отличават с дълги задръствания пред будките за плащане на такси. Можете да избегнете тези проблеми с Viacard! Ползвателите на Viacard имат достъп до запазени коридори за преминаване.

Чрез нашия италиански партньор NEGOMETAL ще ви осигури достъп до намалени цени още от първата такса и за всяко количество платени такси. Като член на този консорциум вие ще можете да се възползвате от едни и същи процентни отстъпки за 1 или за 2,000 камиона. Независимо от твърденията на нашите конкуренти, тези отстъпки не могат да достигнат до 30%. Ставката се движи около 10% за последните няколко години. Чрез NEGOMETAL вие ще можете да ползвате тези намалени цени без никакви допълнителни такси.

NEGOMETAL ще ви издава месечна фактура и вие ще можете да си възстановите италианския ДДС автоматично. Неприятното задължение да се събират квитанции за платените такси и да се изпращат до различните италиански магистрални компании вече е в миналото. Едно допълнително предимство е че сумите могат да бъдат дебитирани срещу банкова сметка във вашата държава. Не е задължително да откривате банкова сметка в Италия!

Нашата система за кредитно застраховане ще ви помогне да избегнете изискването за предоставяне на банкови гаранции. Само трябва да бъдете приети от нашата застрахователна компания. Дори ако случаят не е такъв, ние можем да ви помогнем да намерите най-доброто решение, за да получите вашата Viacard.

Вашите лица за контакт : Всички екипи в цяла Европа, contact@negometal.com