NOVINKY

FRANCIE -DŮLEŽITÉ INFORMACE PLATNÉ OD 1.7.2016

27/06/16

Chceme vás informovat že ve zkrácené komunikaci ze dne 17. února 2015 o změně zákona Macron, bylo upraveno legislativní nařízení dne 7.4.2016.

Toto legislativní nařízení č. 2016-418 se přizpůsobuje částečně Zákoníku práce pro společnosti se sídlem mimo Francii, jejichž pracovníci často přechodně navštěvují francouzské teritorium.

Rozsah:

 

 • Kabotážní služby
 • Mezinárodní přeprava, jejíž začátek nebo konec je na francouzském území.

  Z tohoto jsou vyloučeny přepravní služby s potvrzením, kde je uvedeno, že se jedná pouze o "tranzit" a je zřejmé, že nezahrnují nakládku a nebo vykládku zboží na francouzském území.
 •  

  Povinnosti společnosti stanovené v zákonem Macron, jejichž nedodržení podléhá sankcím:

  1)      Řidič je povinen mít u sebe:

   

 • Svou pracovní smlouvu
 • Jednu kopii osvědčení o vyslání s maximální dobou platnosti 6 měsíců vyplněný ve francouzštině (oficiální dokument dosud nepublikovaný)
 •  

  2)      Podnik je povinen:

   

 • Jmenovat zástupce, který má sídlo ve Francii, který poskytne své údaje a údaje o vzájemné spolupráci.
 • Doložit všechny potřebné údaje a doklady tomuto zástupci tak, aby je mohl předložit v případě kontroly ze strany francouzských orgánů.
 • Vyplněné 2 kopie osvědčení o vysílání pro každého řidiče ve francouzštině s maximální dobou platnosti 6 měsíců.
 • Náhrady vyslaného pracovníka podle francouzské národní kolektivní smlouvy o silniční dopravě a pomocných činností v dopravě, v závislosti na kategorii, specializaci, věku a typu uvedeného vozidla.
 •  

  Musíme ale poznamenat, že existují četné právní a praktické body, které stále čekají na objasnění ze strany francouzských orgánů. Na to se snažíme poukázat s podporu našeho právního servisu, zejména na nedostatek právní jistoty.

  Nezávisle od žádostí moratoria, realizované zástupci některých odvětví k této otázce adresované Evropské komisi, podobně jako v případě zákona MiLog v Německu, neexistují k tomuto datu žádné informace o možném odložení vstupu v platnost.

  Společnost Négométal Group, jejíž sídlo je ve Francii, splňuje podmínky vyžadované pro zastupování společností v tomto novém spektru podnikání.

  Pozastavení uplatňování Ecotax ve Francii je uvedeno v Úředním věstníku

  31/12/13
  Pozastavení Ecotaxe je uvedeno v Úředním věstníku  24/12/13 Vyšetřovací komise, která je pověřená prozkoumáním smoulvy mezi Francouzskou republikou a společností Ecomouv musí poskytnout vyhodnocení o svých zjištěních v červnu 2014.

  Předseda vlády pozastavuje uplatňování Ecotaxe ve Francii

  29/10/13
  Daň, ktoré měla byt uplatňována od 1. ledna 2014 se prozatím pozastavuje na dobu neurčitou.

  The Ecotax postponed until 01.01.2014

  06/09/13
  The Minister of Ecology and Transport Mr Frédéric Cuvillier has announced yesterday its decision to postpone the implementation of the Ecotaxe until 01.01.2014. Official publication, click here.

  Négométal a C2A na veletrhu v Mnichově

  20/08/13
  Négométal a C2A měl stánek na veletrhu dopravy a logistiky, která se konala v Mnichově začátkem června.