Strona główna / Zwrot VAT

 Zwrot VAT

Posiadasz wydatki w krajach unijnych ?
Jeśli masz siedzibę w kraju członkowskim Unii Europejskiej, dzięki nam odzyskasz VAT za wydatki ponoszone w 27 krajach Unii. Nasze zespoły wielojęzycznych specjalistów we Francji i w europejskich filiach zajmują się wszelkimi procedurami i kontaktują się z urzędami skarbowymi każdego kraju w ich języku !
Jeśli posiadasz siedzibę w kraju niebędącym członkiem U.E., możemy Ci pomóc odzyskać VAT w krajach akceptujących zwrot dla podmiotów spoza Unii.

Chcesz uniknąć kosztów finansowych związanych ze zmiennymi terminami zwrotu w zależności od kraju ?
Grupa Negometal proponuje trzy sposoby zwrotu.

  • Tryb antycypowany: 15 dni po otrzymaniu kompletnych dokumentów koniecznych do złożenia wniosku o zwrot VAT, przelewamy na konto klienta kwotę VAT pomniejszoną o nasze wynagrodzenie zgodnie z podpisaną umową. Ten tryb obejmuje większość krajów unijnych : Francję, Niemcy, Włochy, Benelux, Wielką Brytanię, Austrię, Republikę Czeską, Hiszpanię, Słowenię i Słowacja. Powierz nam swoje faktury, my wypłacimy  Ci pieniądze.
    Jeśli masz wydatki w krajach niewymienionych powyżej, prosimy o kontakt.
  • Tryb normalny: 15 dni po otrzymaniu VAT ze strony administracji fiskalnych Unii Europejskiej, Grupa Negometal  przekazuje kwotę VAT pomniejszoną o koszty według kontraktu
  • Fakturowanie netto realizowane dla faktur wystawianych przez Negometal. Nie płacisz podatku VAT i ekonomizujesz swoje wydatki.

Nasze plusy:
Grupa Negometal jest firmą całkowicie  niezależną.  Jeśli wykonujesz  transport międzynarodowy, odzyskujesz VAT na jednakowych warunkach, niezależnie od tego, kto jest wystawcą faktur za karty paliwowe i urządzenia autostradowe.
Nasze filie i sieć agentów zapewniają bezpośredni kontakt z rozmaitymi administracjami fiskalnymi Unii Europejskiej. Nic straconego, jeśli złożyłeś samodzielnie wniosek o zwrot VAT i  nie dostałeś żadnych pieniędzy, pomożemy we wszelkich procedurach i dołożymy wszelkich starań, abyś  mógł odzyskać VAT !
Certyfikat ISO 9001 :2000 naszej firmy macierzystej Negometal gwarantuje rygorystyczność naszych metod pracy.
Co więcej, wyjaśniamy wątpliwości tak, aby Twoja działalność była zawsze zgodna z ustawodawstwem krajów Unii Europejskiej. Prewencja pozwala często uniknąć długich i kosztownych spornych spraw.
Wreszcie, w przypadku spraw spornych, umożliwiamy kontakty z lokalnymi zespołami adwokackimi, które zajmą się Twoimi problemami podatkowymi.

Kontakt : Wszyscy pracownicy Grupy Negometal, vatpolska@negometal.com