Domovská stránka / Asistenčné služby poskytované nákladným automobilom

 Asistenčné služby poskytované nákladným automobilom

Q. Je nutné platiť pokuty v prípade, že má Vaše nákladné vozidlo pohybujúce sa po Európe nejakú poruchu?

ASSISTANCE je riešením práve pre Vás! Ak zavoláte, sme Vám k dispozícii 24 hodín 7 dní v týždni, môžeme s Vami komunikovať vo Vašom štátnom jazyku a sme schopní zabezpečiť Vám asistenčnú službu, opravy, prípadne úhradu pokút prostredníctvom našich 7000 partnerov v celej Európe.

Q. Je nutné platiť našou vlastnou platobnou kartou Visa card?
Nie. Ak je Váš nákladný automobil zaregistrovaný na stránke Assistance, zabezpečíme Vám kompletnú asistenčnú pomoc. Neskôr Vám zašleme faktúru obsahujúcu podrobnosti o úhradách realizovaných spoločnosťou Trans VAT SK spojených s poskytovaním asistenčných služieb, rovnako ako aj o poplatkoch pre našu spoločnosť.

Q. Aké podmienky je potrebné splniť na získanie tejto služby?
V prípade, že ste naším DPH klientom, asistenčné služby Vám budú poskytované vtedy, ak solventnosť Vašej spoločnosti vyhovuje podmienkam stanoveným našou spoločnosťou a ak uhrádzate faktúry včas.
V prípade oneskorených úhrad môže byť poskytovanie služby pozastavené. Vyhradzujeme si právo nereagovať v prípade požiadavky na poskytnutie asistenčných služieb.


Kontakt : Všetky naše tímy v celej Európe, info@transvat.sk