NOVINKY

FRANCÚZSKO –DÔLEŽITÉ INFORMÁCIE PLATNÉ OD 1.7.2016

27/06/16

Chceme vás informovať že v skrátenej komunikácii zo 17. februára 2015 o zmene  zákona Macron, bolo upravené  legislatívne nariadenie dňa 7.4.2016

Toto legislatívne nariadenie č. 2016-418 sa prispôsobuje čiastočne Zákonníku práce pre spoločnosti  zo sídlom mimo Francúzska, ktorých pracovníci často prechodne navštevujú Francúzske teritórium.

Rozsah :

 • Kabotážne služby
 • medzinárodná preprava, ktorej začiatok, alebo koniec je na  francúzskom území.

  Z tohto sú vylúčené  prepravné služby s potvrdením, kde je uvedené,  že sa jedná iba o „tranzit" a je zrejmé , že nezahŕňajú nakládku a/alebo vykládku tovaru na francúzskom území.
 • Povinnosti  spoločností stanovené v zákonom Macron, ktorých nedodržanie podlieha sankciám:

  1) Šofér je povinný mať u seba:

 •  Svoju pracovnú zmluvu
 • Jednu kópia osvedčenia o vyslaní s maximálnou dobou platnosti 6 mesiacov vyplnený vo francúzštine (oficiálny dokument zatiaľ nebol uverejnený)
 •  

  2) Podnik je povinný:

 •  Menovať zástupcu, ktorý má sídlo vo Francúzsku, ktorý poskytne svoje údaje a údaje o vzájomnej spolupráci.
 • Doložiť  všetky potrebné údaje a doklady tomuto zástupcovi, tak aby ich mohol  predložiť v prípade kontroly zo strany francúzskych orgánov.
 • Vyplnené 2 kópie osvedčenia o vysielaní pre každého vodiča vo francúzštine, s maximálnou dobou platnosti 6 mesiacov.
 • Kompenzácie vyslaného pracovníka podľa francúzskej národnej kolektívnej zmluvy o cestnej doprave a pomocných činností v doprave, v závislosti od kategórie, špecializácie, veku a typu vedeného vozidla.
 •  

  Musíme ale poznamenať, že existujú početné právne a praktické body, ktoré stále čakajú na objasnenie zo strany francúzskych orgánov, na čo sa snažíme poukázať s podporu nášho právneho servisu, najmä na nedostatok právnej istoty.

  Nezávisle od žiadostí moratória, realizované zástupcami niektorých odvetví k tejto otázke, adresované  Európskej komisii podobne ako v prípade zákona MiLog v Nemecku, neexistujú k tomuto dátumu žiadne informácie o možnom odložení vstupu do platnosti.

  Spoločnosť Négométal Group, ktorej sídlo je vo Francúzsku, spĺňa podmienky vyžadované pre zastupovanie spoločnosti v tomto novom spektre podnikania.    

  Pozastavenie uplatňovania Ecotaxe vo Francúzsku  je uvedené v Úradnom vestníku

  31/12/13
  Pozastavenie Ecotaxe je uvedené v Úradnom vestníku 24/12/13 Vyšetrovacia komisia, poverená preskúmaním zmluvy podpísanej medzi Francúzkou republikou a spoločnosťou Ecomouv musí poskytnúť vyhodnotenie o svojich zisteniach v júni 2014.

  Predseda vlády pozastavuje uplatňovanie Ecotaxe vo Francúzsku

  29/10/13
  Daň, ktorá mala byť uplatňovaná od 1. januára 2014 sa pozastavuje na dobu neurčitú.

  Ecotax odložená na 1.1.2014

  06/09/13
  Minister ekológie a dopravy Frédéric Cuvillier včera oznámil odloženie sputesnia Ecotax na 1.1.2014 Pre oficiálne vyjadrenie, kliknite sem.

  Négométal a C2A na veľtrhu v Mníchove

  20/08/13
  Négométal a C2A mal stánok na veľtrhu dopravy a logistiky, ktorá sa konala v Mníchove začiatkom júna.