Domovská stránka / Platba mýtneho / NegoRoad (Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Belgicko)

 NegoRoad (Španielsko, Francúzsko, Portugalsko, Belgicko)

Jednoduchšie, než využívať samostatne TIS-PL vo Francúzsku a VIA-T v Španielsku, je využívanie služby NegoRoad. Je založená na jednoduchom zariadení, ktoré slúži na úhradu mýtnych poplatkov za využívanie diaľnic v oboch krajinách – vo Francúzsku i v Španielsku.   

Táto palubná jednotka Vám umožní úhradu mýtneho za užívanie diaľnic, tunelov a mostov vo Francúzsku a v Španielsku, jednoduchý prejazd zrýchleným jazdným pruhom a využívanie zliav poskytovaných prevádzkovateľmi diaľnic vo Francúzsku i v Španielsku.    

Zjednodušte si spôsob úhrady Vašich mýtnych poplatkov!
Trans VAT SK Vám každých 15 dní zašle faktúru s podrobným prehľadom platieb mýtneho vo Francúzsku a v Španielsku. Tiež Vám umožní vrátenie DPH vo Francúzsku i v Španielskuprostredníctvom výhodnej Fakturácie bez DPH. Pokiaľ ide o cash-flow Vašej spoločnosti, služba Fakturácia bez DPH je najlepším možným riešením, pretože nemusíte platiť žiadnu DPH.     

Q. Je nutné poskytnúť bankovú záruku za NegoRoad?
Náš systém úverového poistenia Vám pomôže vyhnúť sa požiadavke na poskytnutie bankových záruk. Je len potrebné, aby Vaša spoločnosť bola akceptovaná našou poisťovňou. Ak to nie je možné, pokúsime sa nájsť pre Vás iné, čo najvýhodnejšie riešenie ako získať NegoRoad.

Kontakt : Všetky naše tímy v celej Európe, info@transvat.sk

NegoRoad Prepaid: