Domovská stránka / Platba mýtneho / Servisa (Španielsko a Portugalsko)

 Servisa (Španielsko a Portugalsko)

Prostredníctvom kariet Servisa Card môžete uhrádzať mýtne za užívanie diaľnic v Španielsku a Portugalsku rýchlo a bez zálohových platieb.    

Vodiči tak nebudú potrebovať hotovosť na zaplatenie mýtnych poplatkov a nebudú musieť odkladať potvrdenky o ich úhrade.  Nebudete viac musieť žiadať faktúry od rôznych španielskych spoločností prevádzkujúcich jednotlivé diaľničné úseky. Trans VAT SK Vám vystaví každý mesiac faktúru obsahujúcu podrobnosti o všetkých Vašich transakciách. Výhodou pre Vás budú termíny úhrad a automatické vrátenie DPH v Španielsku.

Máte záujem o nižšie ceny?  Servica Card, ktorú Vám zabezpečí Trans VAT SK, Vám umožní plne využívať celú škálu zliav ponúkaných spoločnosťami prevádzkujúcimi diaľnice v Španielsku. Tieto zľavy budú automaticky zarátané vo Vašej faktúre.  

Náš systém úverového poistenia Vám pomôže vyhnúť sa požiadavke na poskytnutie bankových záruk. Je len potrebné, aby Vaša spoločnosť bola akceptovaná našou poisťovňou. Ak to nie je možné, pokúsime nájsť pre Vás iné, čo najvýhodnejšie riešenie ako získať Vašu kartu Servisa Card.  

Kontakt : Všetky naše tímy v celej Európe, info@transvat.sk