Domovská stránka / Platba mýtneho / Via T (Španielsko)

 Via T (Španielsko)

Čo je VIA-T? Je to palubná jednotka pripevnená na čelné sklo nákladného vozidla, ktorá Vám umožní elektronickú úhradu mýtnych poplatkov za využívanie diaľnic a tunelov v Španielsku.  

Už nebudete musieť zastavovať na každej mýtnej stanici, môžete ňou prejsť po zrýchlenom jazdnom pruhu vyhradenom pre vozidlá vybavené palubnou jednotkou VIA T.

Podobne ako v prípade Servisa Cardbudete môcť využívať zľavy poskytované spoločnosťami prevádzkujúcimi diaľnice v Španielsku. Zľavy budú priamo odpočítané od výšky mýtnych poplatkov.   
Trans VAT SK Vám zašle každý mesiac faktúru obsahujúcu podrobnosti o platbách mýtneho. DPH v Španielsku Vám bude vrátená okamžite.

Q. Je nutné poskytnúť bankovú záruku na získanie VIA-T?
Náš systém úverového poistenia Vám pomôže vyhnúť sa požiadavke na poskytnutie bankových záruk. Je len potrebné, aby Vaša spoločnosť bola akceptovaná našou poisťovňou. Ak to nie je možné, pokúsime sa nájsť pre Vás iné, čo najvýhodnejšie riešenie ako získať VIA-T potrebnú na úhradu mýtneho v Španielsku.    

Kontakt : Všetky naše tímy v celej Európe, info@transvat.sk