Domovská stránka / Platba mýtneho / Viacard (Taliansko)

 Viacard (Taliansko)

Plaťte mýtne v Taliansku prostredníctvom Viacard!

Talianske diaľnice sú často preplnené, čo má za následok dlhé čakanie na mýtnych staniciach. Vyhnite sa týmto problémom s Viacard! Používatelia Viacard môžu využívať prístup k vyhradeným jazdným pruhom.  

Trans VAT SK Vám prostredníctvom nášho partnera C.O.I.M.BA umožní využívať zľavy týkajúce sa prvého mýtneho poplatku, rovnako ako aj zľavy, ktoré sú poskytované bez ohľadu na počet Vašich vozidiel. Na základe nášho  členstva v tejto asociácii môžete profitovať z poskytovania rovnakej percentuálnej zľavy či už máte jeden alebo 2000 nákladných automobilov. Napriek informáciám, ktoré deklarujú niektorí konkurenti, tieto zľavy nesmú byť vyššie ako 30%. V posledných rokoch sa ich sadzba pohybuje okolo 10%.   Prostredníctvom spoločnosti Trans VAT SK môžete využívať tieto zľavy bez akýchkoľvek iných poplatkov.

Trans VAT SK Vám zašle mesačnú faktúru a DPH v Taliansku Vám bude vrátená automaticky. Práca spojená s uchovávaním príjmových dokladov o úhrade mýtnych poplatkov a ich zasielanie rozličným spoločnostiam prevádzkujúcim jednotlivé úseky diaľnic v Taliansku už nebude potrebná. Ďalšou výhodou je, že suma bude odpísaná priamo z bankového účtu vo Vašom členskom štáte. Nie je preto nutné otvárať si bankový účet v Taliansku!

Náš systém úverového poistenia Vám pomôže vyhnúť sa požiadavke na poskytnutie bankových záruk. Je len potrebné, aby Vaša spoločnosť bola akceptovaná našou poisťovňou. Ak to nie je možné, pokúsime sa nájsť pre Vás iné, čo najvýhodnejšie riešenie ako získať Vašu Viacard.  

Kontakt : Všetky naše tímy v celej Európe, info@transvat.sk