Domovská stránka / Tankovacie karty

 Tankovacie karty

Rovnako ako v prípade platobných kariet slúžiacich na úhradu mýtnych poplatkov Vám Trans VAT SK poskytne i karty slúžiace na čerpanie benzínu/nafty.  

Výhody plynúce z využívania tankovacích kariet poskytovaných spoločnosťou Trans VAT SK:

  • Pre kartu C2A nie je potrebná žiadna zábezpeka.
  • Sieť strategických krajín: Španielsko, Rakúsko, Česká republika, Nemecko, Belgicko, Slovinsko, Francúzsko, Luxembursko, Holandsko atď.
  • Stanice poskytujúce špeciálne služby pre nákladné automobily.
  • Ceny prispôsobené Vašim potrebám.
  • Platobné podmienky.
  • Fakturácia bez DPH pre možnosť vyhnúť sa žiadostiam o vrátenie DPH.
  • Zabezpečenie úverového poistenia, aby nebolo potrebné skladať bankové záruky (vyžaduje ohodnotenie spoločnosti poskytujúcej pohonné látky zo strany poisťovní).
  • Jednoduchý kontakt, rozhovory vedené vo Vašom štátnom jazyku, možnosť konať na medzinárodných stránkach poskytovateľov pohonných hmôt v roli Vášho rozhrania.

Kontakt : Všetky naše tímy v celej Európe, info@transvat.sk