Domovská stránka / Vrátenie DPH

 Vrátenie DPH

Q. Máte výdavky v rámci Európskej únie?
Ak máte sídlo v členskej krajine Európskej únie, zabezpečíme Vám vrátenie dane z pridanej hodnoty (DPH) vzniknutej v súvislosti s Vašimi nákupmi vo všetkých 27 členských krajinách.  Náš tím zložený zo špecialistov hovoriacich rôznymi jazykmi Vám pomôže na daňových úradoch v každej krajine Európy vybaviť akúkoľvek záležitosť v príslušnom jazyku.
Ak máte sídlo v krajine, ktorá nie je členským štátom Európskej únie, pomôžeme Vám získať späť DPH v krajinách, ktoré akceptujú vrátenie dane pre krajiny mimo európskej hospodárskej zóny.

Q. Chcete sa vyhnúť oneskoreným platbám a nákladom spojeným s oneskorenými úhradami?   
Trans VAT SK Vám ponúka tri spôsoby vrátenia DPH:

  • Rýchly spôsob: vrátenú DPH (zníženú o naše poplatky) prevedieme na Váš bankový účet do 15 dní od doručenia Vašich kompletných dokumentov potrebných pre jej vrátenie. Dokážeme zabezpečiť rýchly spôsob vrátenia DPH v nasledovných krajinách: Francúzsko, Nemecko, Taliansko, krajiny Beneluxu, Spojené kráľovstvo, Rakúsko, Česká republika, Španielsko, Slovinsko a Slovensko. Pošlite nám faktúry a my Vám vrátime peniaze!
    Ak máte značné výdavky v krajine, ktorá nie je vymenovaná v uvedenom zozname, napriek tomu nás môžete kontaktovať a my Vám poskytneme informácie o možnostiach refundácie.     
  • Bežný spôsob: Trans VAT SK Vám zašle vrátenú DPH zníženú o naše poplatky do 15 dní od prijatia refundácie zo strany daňových úradov v rámci celej Európskej únie.
  • Fakturácia bez DPH sa týka faktúr vystavených spoločnosťou Trans VAT SK. Neplaťte DPH a optimalizujte tak cash-flow Vašej spoločnosti.  

Výhody, ktoré Vám poskytujeme:
Trans VAT SK je úplne nezávislá spoločnosť. Ak poskytujete služby v oblasti medzinárodnej nákladnej dopravy, môžete využiť naše služby týkajúce sa vrátenia DPH bez ohľadu na poskytovateľa tankovacích kariet, prípadne prevádzkovateľa mýtneho systému.

Naše dcérske spoločnosti a sieť našich zástupcov Vám umožnia priamy kontakt s daňovými úradmi v rámci celej Európskej únie. Dokonca i v prípade, ak ste už podali žiadosť o vrátenie dane z pridanej hodnoty, sme schopní pomôcť Vám pri zabezpečení jej vrátenia.  

Certifikát ISO 9001:2000, ktorý sme získali, je zárukou efektívnosti našich postupov. Odpovieme Vám na Vaše úvodné otázky a zabezpečíme, aby aj nasledovné kroky, ktoré podniknete, boli v súlade s legislatívou platnou v každom členskom štáte Európskej únie. Predchádzanie problémom často pomôže vyhnúť sa neskorším zdĺhavým súdnym sporom.
Ak ste účastníkom súdneho sporu, zabezpečíme Vám kontakt na tímy miestnych právnikov, ktorí sú schopní pomôcť Vám vyriešiť Vaše problémy súvisiace s daňami.   

Kontakt : Všetky naše tímy v celej Európe, info@transvat.sk