Domovská stránka / Vrátenie spotrebnej dane

 Vrátenie spotrebnej dane

Q. Uplatňujete si právo na vrátenie spotrebnej dane z vozidla?
V piatich členských štátoch môžte požiadať o vrátenie spotrebnej dane z benzínu alebo z nafty. Stačí, keď pošlete svoju žiadosť na colný úrad.  

Q. Ktoré krajiny poskytujú vrátenie spotrebnej dane?
Španielsko (Gasoleo Profesional), Francúzsko (TIPP), Taliansko (Carbon Tax alebo Aliquota d’Accisa),  Belgicko (Droit d’accise spécial) a Slovinsko (spotrebná daň z nafty).

Q. Neviete ako alebo nemáte čas požiadať o vrátenie spotrebnej dane?
Trans VAT SK môže Vašu žiadosť vybaviť za Vás – ušetríte tak čas a vyhnete sa chybám.  

Q. Nestojí to za námahu, pretože výška spotrebnej dane je zanedbateľná!
Budete prekvapení. Napríklad : od 07/12/2011 do 31/12/2011 v Taliansku refundujú 189,98609 € za 1000 l nafty. V súčasnej finančnej situácii by bolo zahanbujúce neprofitovať z možnosti vrátenia týchto daní.  Trans VAT SK vybaví všetko za Vás.  

Q. Čo sa stane, ak krajina zavedie novú sadzbu spotrebnej dane alebo zvýši čiastky, ktoré môžu byť vrátené?
O všetkom Vás budeme bezodkladne informovať tak, aby ste boli schopní optimalizovať cash-flow Vašej spoločnosti.    

Kontakt : Všetky naše tímy v celej Európe, info@transvat.sk