Domovská stránka / Vybavovanie daňových záležitostí

 Vybavovanie daňových záležitostí

Realizujete zdaniteľné operácie v mnohých štátoch Európy?  Poskytuje Vaša spoločnosť služby v oblasti medzinárodnej nákladnej dopravy? Prevádzkujete v zahraničí kabotáž?  Má Vaša spoločnosť ústredie mimo Európskej únie (Čína, India, Austrália atď.) a pritom poskytuje služby alebo produkty aj v Európskej únii?

Ak ste odpovedali kladne na ktorúkoľvek z týchto otázok, kontaktujte nás! Je možné, že v závislosti na rôznych kritériách (lokalizácia Vašej spoločnosti či Vašich klientov, krajiny, v ktorých realizujete zdaniteľné operácie atď.) budete potrebovať zástupcu pre vybavovanie daňových záležitostí.   

V prípade, ak má Vaša spoločnosť sídlo v Európskej únii, bude zástupca pre Vaše daňové záležitosti zodpovedný za podávanie žiadostí o vrátenia DPH a zabezpečenie jej vrátenia v členskom štáte vrátenia dane, a to v súlade s Vašimi požiadavkami predkladanými mesačne, prípadne štvrťročne.

Ak ste zahraničná spoločnosť, Váš zástupca pre daňové záležitosti Vás bude reprezentovať pred daňovými úradmi a v prípade oprávnených požiadaviek bude zodpovedný za zabezpečenie vrátenia DPH Vašej spoločnosti.     

Pokiaľ ide o vybavovanie daňových záležitostí, Trans VAT SK zastupuje mnohé spoločnosti v Európe a tiež inde vo svete. Vo Francúzsku, Španielsku, Portugalsku, Slovinsku, Taliansku a Belgicku zastupujeme tieto spoločnosti priamo, prípadne prostredníctvom našich agentov. Vybavujeme pre tieto spoločnosti všetky potrebné záležitosti súvisiace s daňovými pohľadávkami.    

Pridajte sa k nim a využívajte naše služby! Tím našich špecialistov v oblasti daňových záležitostí vo všetkých krajinách Európy čaká na Vaše zavolanie.   

Ak ste spoločnosť poskytujúca služby v oblasti cestnej nákladnej dopravy a realizujete podstatné množstvo operácií v rámci kabotáže v niektorom zo štátov Európy, môže Vám z tejto skutočnosti vyplývať zákonná povinnosť založiť dcérsku spoločnosť. Sme schopní vypracovať pre Vás analýzu možností a v prípade, ak to bude potrebné, zabezpečiť Vám kontakt na účtovníkov, právnikov a iných odborníkov, ktorí Vám pomôžu pri jej zakladaní.     

Certifikát ISO 9001:2000, ktorý sme získali, je zárukou efektívnosti našich pracovných postupov súvisiacich so zastupovaním pri vybavovaní daňových záležitostí.  

Kontakt : Všetky naše tímy v celej Európe, info@transvat.sk