Právne informácie

Vydavateľ stránky

Stránku upravuje Négométal, Francúzsko
Kapitál: 250 000 €
Adresa : NEGOMETAL, Immeuble le Bel Rive, 6 Chemin de Jorlis, 64600 ANGLET - FRANCE
RCS de Bayonne n° 329 790 455
Daňové identifikačné číslo : FR 89 32 97 90 455
Telefón : +33 559 55 45 64
Internetová adresa : https://www.negometal.com
Zodpovedná osoba : Nadi KANAAN

Hosting

Stránky sú hosťované Négométal
Adresa : NÉGOMÉTAL, Immeuble le Bel Rive, 6 Chemin de Jorlis, 64600 ANGLET – France
Internetová adresa : https://www.negometal.com

Návrh & realizácia webovej stránky

Návrh & realizácia webovej stránky : Négométal

Všeobecné nariadenie o ochrane údajov

Spracovanie dát

V súlade s platnými predpismi a s cieľom Vám poskytnúť najlepšie služby spoločnosť Négométal je povinná zhromaždiť niektoré vaše osobné údaje. Ako je uvedené v nariadení o ochrane osobných údajov (nariadenie EÚ - GDPR 2016/679 z 27. 4. 2016), každá osoba, ktorej sa týka spracovanie osobných údajov, má právo udržiavať kontrolu nad svojimi údajmi a uchovávať tieto údaje v bezpečí. Zaväzujeme sa rešpektovať tieto práva a poskytnúť im prístup.

Ďalšie informácie o spracovaní osobných údajov v spoločnosti Négométal a postupoch týkajúcich sa práv kontaktujte online Chartu ochrany osobných údajov.


Informácie o súboroch cookie

Pri navštívite našej webovej stránky Vám pošleme do počítača súbory cookies, s cieľom vašej identifikácie počas budúcich návštev.

Súbor cookie nemá vplyv na ostatné údaje hostované na vašom počítači.

Ak nechcete, aby boli súbory cookies uložené vo vašom počítači, môžete nakonfigurovať váš prehliadač, aby ste tomu zabránili.

Ďalšie informácie nájdete na stránke informácie o súboroch cookies.


Postupy podávania správ

Na základe ochrany osobných údajov GDPR, spoločnosť Négométal s pôsobením v niekoľkých členských štátoch Európskej únie využíva mechanizmus "single-window". Tento mechanizmus umožňuje spoločnosti mať jediného účastníka tzv. "vedúceho orgánu" pre všetky spracovateľské činnosti v rámci Európskej únie.

Po predložení vyhlásenia, francúzska komisia Nationale Informatique et Libertés CNIL ponúka spoločnostiam službu "vedúceho orgánu". CNIL je preto jediným partnerom spoločnosti Négométal a jeho dcérskych spoločností vo všetkých postupoch ochrany osobných údajov GDPR.

Autorské práva

Všetky prvky tejto stránky, ako sú registrované ochranné známky, názvy domén, texty, grafika, logá, zvuky, obrázky a animácie, sú majetkom editora stránok okrem prvkov prichádzajúcich od partnerov spoločnosti Negometal.

Ochrana webovej stránky https://www.negometal.com podlieha štátnym a medzinárodným právnym predpisom týkajúcich sa práva duševného vlastníctva. Všetky práva spoločnosti Négométal sú vyhradené. Preto je zakázané ich akékoľvek reprodukovanie, zobrazovanie alebo opätovné vysielanie na akomkoľvek elektronickom nosiči alebo inom, súčasnom i budúcom inom ako individuálnom alebo súkromnom, bez výslovného a predchádzajúceho povolenia. Podobne sú databázy informácií chránené podľa zákona uplatniteľného na zhromažďovanie údajov. Takže akákoľvek extrakcia alebo pokus o extrakciu, či už celkové alebo čiastočné, môže byť predmetom občianskej a trestnoprávnej zodpovednosti.

Implementácia hypertextových odkazov

Spoločnosť Négométal umožňuje každému webovému alebo inému médiu spomenúť https://www.negometal.com alebo nastaviť hypertextový odkaz smerom k https://www.negometal.com.

Autorizácia na vytvorenie hypertextového odkazu je platná pre akékoľvek médium s výnimkou tých, ktoré šíria politické, náboženské, pornografické, xenofóbne alebo akékoľvek informácie, ktoré by mohli poškodiť morálku.

V súlade s týmto povolením si náš tím vyhradzuje právo vzniesť námietky.

Ďalej vám dávame právo reprodukovať naše logo až po nastavení hypertextového odkazu na https://www.negometal.com V tomto prípade je potrebné dodržať formát a špecifikácie loga.

Zodpovednosť

Všetky informácie a hypertextové odkazy dostupné na internetovej stránke spoločnosti Négométal sú poskytované čestne.

Aktuálna webová stránka obsahuje odkazy na iné webové stránky spravované treťou stranou. Spoločnosť Négométal preto nemôže byť zodpovedná za obsah poskytovaných služieb tretími stranami ani za potenciálne ťažkosti s prístupom na tieto webové stránky. Napriek neustálej aktualizácii webovej stránky spoločnosť Négométal nepreberá žiadnu zodpovednosť za následky možnej dezinformácie poskytnutej jedným z našich partnerov alebo za post legálnu alebo zákonnú úpravu.

Négométal si vyhradzuje právo na zmenu informácií a údajov kedykoľvek a bez predchádzajúceho upozornenia.

Pokiaľ je to možné, spoločnosť Négométal sa pokúša udržiavať prístupné služby 24 hodín denne , 7 dní v týždni, ale prístup môže byť prerušený na účely údržby a aktualizácie alebo z iných dôvodov, najmä technických. Spoločnosť Négométal nezodpovedá za žiadne prerušenie alebo za následky, ktoré používatelia môžu mať. Spoločnosť Négométal si navyše vyhradzuje právo kedykoľvek zastaviť alebo upraviť služby poskytované na webovej stránke.

Správy


Kontaktujte nás

* Povinné pole

person
domain
email
phone
map
location_city
local_shipping
business_center
chat
gavel


Súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov a chcem dostávať ďalšie informácie o produktoch a službách spoločnosti Négométal.

check
Vaša správa bola odoslaná
error_outline
Vyskytla sa chyba. Prosím skúste to znova neskôr