Často kladené otázky

Vrátenie dph zo zahraničia

Kto má právo žiadať o vrátenie zahraničnej DPH ?

Aby ste mohli získať späť svoju DPH, musíte :
 • vynakladať výdavky v zahraničí
 • Nevykonávať zdaniteľné transakcie v krajine uplatňovania vrátenia DPH
 • Byť plátcom DPH a splniť všetky daňové povinnosti vo Vašej krajine

Z ktorých krajín môžem získať vrátenie DPH ?

 • Zo všetkých krajín EU
 • Z iných krajín s dohodami o reciprocite : Nórsko a Švajčiarsko

Z ktorých nákupných výdavkov môžem získať vrátenie DPH ?

Vrátenú DPH môžete získať z väčšiny produktov a služieb súvisiacich s dopravnou činnosťou : nafta, mýto, AdBlue, mazivá, opravy *, doplnky, náklady na parkovanie, hotel, stravovanie, tunely, mosty, atď

Detaily o produktoch a službách, pri ktorých je možné vymáhanie vrátenia DPH, sa líšia v závislosti od jednotlivých krajin.

Ako dlho budem čakať na vrátenie mojej DPH ?

Lehota na vrátenie DPH sa v jednotlivých krajinách líši.

Podľa smernice 2008/9 / EC majú daňové orgány maximálne obdobie na vybavenie spisu 8 mesiacov.
V skutočnosti sa toto obdobie môže líšiť smerom nahor alebo nadol v závislosti od každej krajiny.
Ak chcete získať presnejšiu predstavu o termínoch, ktorá vychádza zo skúseností našich špecialistov, neváhajte nás kontaktovať.

Môžem sa vyhnúť týmto rôznym čakacím dobám ?

Áno, rozhodnutím sa pre « predfinancovaný spôsob » pre získanie DPH do 10 dní *.
Navštívte naše stránky alebo nás kontaktujte pre viac informácií.

Aké minimálne sumy DPH môžu byť vrátené ?

 • 400€ pri kvartálnej žiadosti
 • 50€ pri ročnej žiadosti

Vrátenie daní z nafty

Čo sú “spotrebné dane” ?

Sú to špecifické dane z nafty.

Kto môže žiadať vrátenie spotrebných daní z nafty ?

Špecialisti NEGOMETAL vymáhajú spotrebné dane z nafty v mene dopravcov so sídlom v EÚ a ktorých vozidlá sú registrované v EÚ. Musia prepravovať tovar alebo cestujúcich. Hmotnosť vozidiel musí byť najmenej 7,5 t a autobusy musia mať najmenej 10 miest na sedenie.

Musíte byť schopní poskytnúť registračné dokumenty a zmluvy o prenájme /lízingu, ako aj faktúry za naftu od Vaších dodávateľov.

Z ktorých krajin môžem žiadať vrátenie spotrebných daní ?

 • Francúzsko
 • Belgicko
 • Španielsko
 • Taliansko
 • Slovinsko
 • Maďarsko
 • Portugalsko
 • Chorvátsko

Aké sú lehoty na vrátenie spotrebných daní

Lehota na vrátenie spotrebných daní sa líši v závislosti od jednotlivých krajín; od 1 mesiaca do takmer 2 rokov.

Spoločnosť NEGOMETAL ponúka « predfinancovanie », exkluzívnu službu predčasného vyplatenia dane do 10 dní * na vrátenie spotrebnej dane z nafty v určitých krajinách.
Viac informácií nájdete na našej stránke venovanej Spotrebným daniam.

Macron zákon pre dopravcov vydaný vo francúzsku

Čo je Zákon Macron?

Podľa Zákona Macron sa na všetkých zahraničných vodičov, ktorí vykonávajú kabotáž alebo prepravu do alebo z Francúzska, vzťahujú francúzske sociálne predpisy, pokiaľ ide o :
 • Odmena (podľa francúzskej kolektívnej zmluvy, ktorá sa uplatňuje v tomto prípade)
 • Profesionálna rovnosť
 • Pracovný čas
 • Pracovné podmienky
 • ...
Zahraničné spoločnosti, vysielajúce týchto vodičov, musia mať tiež zákonného zástupcu vo Francúzsku.
Všetky informácie, týkajúce sa deklaračných formalít vzťahujúcich sa na cestnú dopravu, nájdete na webovej stránke Ministère de la Transition Ecologique (FR)

Na ktorých dopravcov sa vzťahuje zákon Macron ?

Tento zákon sa uplatňuje na spoločnosti so sídlom mimo francúzskeho územia, ktoré vykonávajú medzinárodné dopravné činnosti vo Francúzsku s adresou nakládky alebo vykládky na francúzskom území a ktoré zamestnávajú vodičov ako druhú stranu v týchto aktivitách.

Týka sa to prepravy tovaru, ako aj prepravy osôb, či už ide o ťažké alebo ľahké vozidlo.

Toto nariadenie sa však nevzťahuje na tieto prípady ::
 • tranzit cez Francúzsko (bez adresy nakládky a vykládky vo Francúzsku);
 • Nezávislí vodiči;
 • Doprava na vlastný účet

Ktoré dokumenty musia byť poskytnuté vodičovi a uložené v jeho nákladnom vozidle ?

Vodič musí mať na palube vozidla a počas celej prepravy vo Francúzsku tieto dokumenty :
 • kópiu dokumentu Osvedčenia o vyslaní generovaného na webovej stránke SIPSI,
 • kópia jeho pracovnej zmluvy,
 • ak vodič prichádza od zamestnávateľskej agentúry: kópia pracovnej zmluvy vodiča a Osvedčenie o vyslaní

Aké dokumenty musia byť poskytnuté zástupcovi vo Francúzsku ?

Zahraničná prepravná spoločnosť, vysielajúca vodiča do Francúzska, musí poskytnúť svojmu zástupcovi :
 • Kópiu dokladu Osvedčenia o vyslaní,
 • Zmluvu podpísanú so zástupcom a Mandát zastúpenia,
 • Výplatné pásky každého vodiča za každý mesiac, keď bol vo Francúzsku,
 • Dôkaz o výplate mzdy
Francúzsky zástupca musí tieto dokumenty uchovávať 18 mesiacov po uplynutí platnosti Osvedčenia o vyslaní. V prípade inšpekcie ich musí bezodkladne predložiť francúzskym orgánom.

Ako dlho zostáva platné Osvedčenie o vyslaní ?

Osvedčenie o vyslaní zostáva platné maximálne 6 mesiacov.

Ako poslať Osvedčenie o vyslaní ?

Osvedčenie o vyslaní musí byť zaslané digitálne prostredníctvom stránky SIPSI francúzskej vlády.

Ako sú vykonávané kontroly ?

Kontroly môže vykonávať ktorýkoľvek francúzsky orgán (daňový, colný, atď) na cestách, ako aj na odpočívadlách.

Aká je minimálna mzda vo Francúzsku ?

Minimálna mzda, ktorá má byť dodržaná, je 10,15 EUR (brutto) za hodinu. (1.Január 2020)
V tejto tabuľke nájdete ďalšie informácie o mzdách, ktoré sa vzťahujú na Vaších vodičov vyslaných do Francúzska.

Aké sú pokuty za nedodržiavanie zákona Macron o vysielaní vodičov vo Francúzsku ?

Chýbajúce Osvedčenie o vyslaní na palube vozidla alebo nevyhovujúce Osvedčenie maximálne 750 EUR
Chýbajúca pracovná zmluva, prípadne dohoda o dočasnom zamestnaní vodiča vo vozidle: € 450 maximálne
Nedodržanie francúzskej minimálnej mzdy môže mať za následok pokutu do 2.000 EUR pre vodiča a do výšky 4.000 EUR v prípade opakovaného priestupku.
Celková výška pokút uložených tej istej spoločnosti : maximálne 500 000 EUR

Aká je naša úloha ako právneho zástupcu ?

Spoločnosť NEGOMETAL Vás oficiálne zastupuje počas Vašich ciest po Francúzsku a počas kontrol oficiálnych orgánov. Spoločnosť uchováva Vaše podporné dokumenty počas zákonného obdobia 18 mesiacov po uplynutí platnosti Osvedčenia o vyslaní a zaručuje ich dôveryhodnosť.

Prečo si zvoliť NEGOMETAL pre zastupovanie vo Francúzsku ?

NEGOMETAL Vám poskytuje tím medzinárodných špecialistov pre získanie vrátenia DPH a daní a umožňuje profitovať z :
 • Naša rozsiahla znalosť oblasti medzinárodnej dopravy
 • ISO 9001 – uznávaná expertíza v procese spracovania administratívnych dokladov
 • Naše významné skúsenosti so spoluprácou s európskymi správnymi orgánmi

(*) Podľa podmienok

Správy


Kontaktujte nás

* Povinné pole

person
domain
email
phone
map
location_city
local_shipping
business_center
chat
gavel


Súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov a chcem dostávať ďalšie informácie o produktoch a službách spoločnosti Négométal.

check
Vaša správa bola odoslaná
error_outline
Vyskytla sa chyba. Prosím skúste to znova neskôr