Právne ustanovenie - zákon Macron

Stanovenie cieľov

 Právne ustanovenie - zákon Macron Od 1.júla 2016 sa na spoločnosti so sídlom mimo Francúzska, ktoré majú vyslaných zamestnancov a prevádzkujú pozemnú dopravu vzťahuje nové nariadenie. Toto nariadenie sa týka vnútroštátnej cestnej dopravy a medzinárodnej dopravy do alebo z Francúzska , nie však jednoduchých tranzitných operácií.

Príslušné spoločnosti musia vymenovať zástupcu vo Francúzsku, aby konal ako kontaktná osoba s vnútroštátnymi kontrolnými orgánmi.

Cieľom tohto nariadenia je posilniť uplatňovanie európskych pravidiel o vysielaní, s cieľom chrániť vodičov a posádky. Napríklad:

Vyhlásenie o vyslaní

Túto deklaráciu musí vystaviť dopravná spoločnosť prostredníctvom stránky Ministerstva práce Francúzskej republiky Platí maximálne šesť po sebe nasledujúcich mesiacov a môže sa vzťahovať na niekoľko vyslaní bez toho, aby bolo potrebné podrobne opísať tieto operácie vopred.


Vytvorte svoje vyhlásenie o vyslaní

Povinná dokumentácia

Spoločnosti, ktorých sa týka táto smernica, sú povinné odovzdať tieto dokumenty:

Vo vozidle

  • Vyhlásenie o vyslaní
  • Pracovná zmluva príslušného zamestnanca

Pre zástupcov vo Francúzsku

  • Vyhlásenie o vyslaní
  • Výplatná páska pre obdobie
  • Kópia vymenovania zástupcu vo Francúzsku
  • Názov kolektívneho pracovného dokumentu vzťahujúceho sa na zamestnanca

Kontaktujte nás

* Povinné pole

person
domain
email
phone
map
location_city
local_shipping
business_center
chat
gavel

Súhlasím s podmienkami ochrany osobných údajov a chcem dostávať ďalšie informácie o produktoch a službách spoločnosti Négométal. *

check
Vaša správa bola odoslaná
error_outline
Vyskytla sa chyba. Prosím skúste to znova neskôr