Często zadawane pytania

Zwrot podatku vat

Kto może ubiegać się o zwrot zagranicznego podatku VAT ?

Ażeby móc skorzystać ze zwrotu podatku VAT trzeba :
 • Posiadać wydatki zagraniczne
 • Nie wykonywać transakcji podlegających opodatkowaniu VAT w krajach zwrotu
 • Być zarejestrowanym jako podatnik VAT i wypełniać wszelkie obowiązki z tym związane

Z jakich krajów mogę odzyskać podatek VAT ?

 • Z wszystkich krajów UE
 • Z innych, w których obowiązuje zasada wzajemności : Norwegii i Szwajcarii

Z jakich wydatków mogę odzyskać VAT ?

Można odzyskać VAT z większości produktów i usług związanych z wykonywaniem transportu : z paliwa, opłat drogowych, AdBlue, olei silnikowych, napraw*, części zamiennych, kosztów parkingów, hoteli, restauracji, tuneli, mostów...

Szczegółowe produkty i usługi, z których możliwy jest zwrot VAT różnią się w zależności od krajów.

Ile czasu trzeba czekać na zwrot podatku VAT ?

Okres oczekiwania na zwrot VAT jest różny w zależności od kraju.

Według postanowień Dyrektywy 2008/9/CE urzędy skarbowe mają maksymalnie 8 miesięcy na przetworzenie wniosku. W rzeczywistości ten okres może być dłuższy lub krótszy w zależności od kraju.
Ażeby dowiedzieć się więcej o stwierdzonych przez naszych ekspertów opóźnieniach w terminach zwrotu prosimy o kontakt z nami .

Czy mogę uniknąć różnego czasu oczekiwania ?

Tak, jeśli wybiorą Państwo ofertę antycypowanego zwrotu podatku VAT w ciągu 15 dni*

Jakie są minimalne kwoty VAT do odzyskania ?

 • 400 € dla wniosków składanych kwartalnie
 • 50 € dla wniosków składanych rocznie

Zwrot podatku akcyzowego

Co to są podatki akcyzowe ?

Są to podatki od oleju napędowego.

Kto może ubiegać się o zwrot podatku akcyzowego ?

Eksperci Negometal odzyskują podatek akcyzowy od oleju napędowego w imieniu firm transportowych mających siedzibę na terenie UE i posiadających pojazdy zarejestrowane w UE. Muszą wykonywać transport towarów lub pasażerski. Dopuszczalna masa całkowita pojazdów musi być nie mniejsza niż 7,5 t, a autokary muszą mieć minimum 10 miejsc siedzących.

Firma musi przedstawić dowody rejestracyjne pojazdów a także umowy wynajmu/leasingu, jak równiez faktury za zakup paliwa.

Z jakich krajów mogę odzyskać podatki akcyzowe ?

 • Francja
 • Belgia
 • Hiszpania
 • Włochy
 • Słowenia
 • Węgry
 • Portugalia
 • Chorwacja

Jakie są terminy zwrotu akcyzy ?

Okres zwrotu akcyzy jest różny w zależności od kraju i wynosi od 1 miesiąca do prawie 2 lat.

Negometal proponuje wyjątkową usługę antycypowanego zwrotu akcyzy w ciągu 10 dni * z niektórych krajów.
Więcej wiadomości na naszej stronie dedykowanej Podatkom Akcyzowym .

Prawo Macron w przypadku wykonywania transportu do francji

Czego wymaga Prawo Macon w stosunku do zagranicznych firm transportowych ?

Prawo Macron wymaga, ażeby wszyscy kierowcy zagraniczni wykonujący kabotaż lub transport do lub z Francji podlegali uregulowaniom socjalnym w zakresie :
 • Wynagrodzenia (zgodnie z francuską umową zbiorową, która ma zastosowanie w tym przypadku)
 • Równości zawodowej
 • Czasu pracy
 • Warunków pracy
 • ...
Zagraniczne firmy transportowe wysyłające kierowców do Francji muszą posiadać przedstawiciela prawnego we Francji.
Wszelkie informacje związane z formalnościami deklaracyjnymi dotyczącymi oddelegowania w transporcie drogowym można odnaleźć na stronie Ministerstwa Przemian Ekologicznych.

Jakich firm transportowych wykonujących transport do Francji dotyczy Prawo Macron ?

To prawo ma zastosowania dla firm z siedzibą poza terytorium francuskim, które wykonują transport międzynarodowy do Francji, z adresem załadunku lub rozładunku na terenie Francji i które wysyłają kierowców w ramach ich aktywności zawodowej.
Dotyczy ono jednakowo transportu towarów i transportu pasażerskiego bez względu na to, czy transport jest wykonywany pojazdami ciężkimi czy lekkimi.
Jednak następujące przypadki nie są objęte tym rozporządzeniem :
 • Tranzyt przez Francję (bez adresu załadunku lub rozładunku we Francji)
 • Niezależni kierowcy
 • Transport na własny rachunek

Jakie dokumenty musi posiadać kierowca przy sobie ?

Kierowca musi posiadać przy sobie następujące dokumenty podczas całej operacji transportu we Francji :
 • Egzemplarz zaświadczenia o oddelegowaniu wygenerowany na stronie SIPSI
 • Kopie umowy o pracę
 • Jeśli kierowca jest zatrudniony w firmie tymczasowej : kopię aneksu do umowy o pracę i umowy o oddelegowaniu

Jakie dokumenty/informacje muszą być dostarczone do przedstawiciela we Francji ?

Zagraniczna firma transportowa oddelegowująca kierowców do Francji musi dostarczyć do swojego przedstawiciela :
 • Egzemplarz zaświadczenia o oddelegowaniu
 • Umowę z przedstawicielem i pełnomocnictwo
 • Listę płac każdego kierowcy za każdy miesiąc, w którym przebywał on we Francji
 • Dowód zapłaty wynagrodzenia
Francuski przedstawiciel musi zachować te dokumenty przez okres 18 miesięcy po wygaśnięciu ważności zaświadczenia o oddelegowaniu. W przypadku kontroli, musi je przedstawić bezzwłocznie władzom francuskim.

Jaki jest okres ważności zaświadczenia o oddelegowaniu ?

Zaświadczenie o oddelegowaniu jest ważne 6 miesięcy.

W jaki sposób przekazywać zaświadczenie o oddelegowaniu ?

Zaświadczenie o oddelegowaniu musi być przekazywane w formie elektronicznej poprzez stronę SIPSI rządu francuskiego.

W jaki sposób są wykonywane kontrole ?

Kontrole mogą być wykonywane z ramienia wszelkich władz francuskich (urząd skarbowy, urząd celny, DREAL...), na drodze, jak również na parkingach.

Jaka jest minimalna płaca we Francji?

Płaca minimalna wynosi 10,15 € brutto za godzinę ( od 01 stycznia 2020).

Mogą Państwo sprawdzić szczegółowe informacje odnośnie płac , które muszą być stosowane dla kierowców oddelegowanych do Francji w tej tabeli.

Jakie są kary za nieprzestrzeganie Prawa Macron o delegowaniu kierowców do Francji ?

Brak zaświadczenia o oddelegowaniu w kabinie pojazdu lub zaświadczenie, które jest niepoprawne : maksymalnie 750 €
Brak umowy o pracę lub brak umowy o oddelegowaniu pracownika: maksymalnie 450 €
Nierespektowanie francuskiej płacy minimalnej może skutkować karą do 2000 € za oddelegowanego kierowcę i do 4000 € w przypadku recydywy
Ogólna kwota kar zastosowanych dla jednego przedsiębiorstwa : maksymalnie 500 000 €

Jaka jest nasza rola jako przedstawiciela prawnego ?

Negometal reprezentuje Państwa oficjalnie podczas wykonywania transportu po Francji i podczas kontroli władz. Nasza spółka zachowuje Państwa dokumenty 18 miesięcy po wygaśnięciu ważności zaświadczeń o oddelegowaniu i gwarantuje ich poufność.

Dlaczego wybrać NEGOMETAL do reprezentacji we Francji ?

Negometal oddaje do Państwa dyspozycji ekipę specjalistów, dzięki którym mogą Państwo korzystać z :
 • Naszej głębokiej znajomości sektora transportu międzynarodowego
 • Normy ISO 9001, uznanej metody w postępowaniu z dokumentacją administracyjną
 • Naszego doświadczenia we współpracy z europejskimi władzami administracyjnymi ( skarbowymi, celnymi...)

(*) Warunkowo

Nowości


Referencje


Skontaktuj się z nami

* Pola wymagane

person
domain
email
phone
map
location_city
local_shipping
business_center
chat
gavel


Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zgodnie z Kartą Ochrony Danych Osobowych Negométal w celu otrzymywania informacji o rozwiązaniach proponowanych przez Negométal i jej spółki zależne.

check
Twoja prośba została wysłana
error_outline
Wystąpił nieoczekiwany błąd, prosimy spróbować później